YÖNETİM

Bölüm Başkanı :

Doç. Dr. Pınar Mızrak Özfırat

Bölüm Başkan Yardımcıları :

Dr. Öğr. Üyesi Rahime Sancar Edis

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Güçdemir

BÖLÜM BAŞKANI'NDAN

Endüstri Mühendisliği temel olarak; işgücü, makine, malzeme, zaman, bilgi vb. kısıtlı kaynakların en ekonomik şekilde kullanılarak en fazla miktarda ve önceden belirlenmiş kalite standartlarına sahip ürün veya hizmeti oluşturabilme yöntemlerini arayan uygulamalı bir bilim dalıdır. Günümüzde Sistem Mühendisliği kavramının da ön plana çıkmasıyla, üretim ve hizmet sistemlerine bütünsel bir bakış ve sistem analizi de Endüstri Mühendisliği'nin ana çalışma konuları içinde yerini almıştır. Bu bağlamda Endüstri Mühendisliği tüm mühendislik dalları arasında köprü görevi görmektedir.

2010/2011 Güz Yarıyılında eğitim/öğretime başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, her biri konusunda uzman ve nitelikli yedi yardımcı doçent ve ikisi öğretim üyesi yetiştirme programında (ÖYP) öğrenim gören beş araştırma görevlisinden oluşan genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir.

Öğrencilerimize sunduğumuz fiziksel olanaklar arasında Ergonomi ve İş Etüdleri derslerine temel oluşturacak İnsan Faktör Mühendisliği Laboratuarı ve öğrencilerin ödev ve projelerini yaparken yararlanabilecekleri bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

Bölümümüzün temel amacı, Endüstri Mühendisliği mesleğinin akademik ve sanayi/hizmet alanlarındaki gelişimini yakından takip ederek, eğitim-öğretimin niteliğinden ve kalitesinden ödün vermeden yaşamını sürdürmektir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik